Gure Extranetera sartzeko Cid garraioen bezeroek erabiltzaile bat eta bere pasahitz bat eskatu ahal izan dute.

Bertan garraioak online eskatzeko erremintak aurkituko dituzue, bai karga osoetarako bai karga zatituetarako.

Eskaintzen sailera ere sartu ahal izango duzue interneten bidez, non segituan irten behar diren garraioak, oso tarifa merkeak dituztenak, azaltzen diren. Hau oso erabilgarria da batez ere zatikako garraioetan osatzeko garaian. Ez utzi atal honi begiratzeari zure garraioa kontratatu arte.

Erabiltzailea:      
Pasahitza: 


Ez baduzu sarrerarik hemen pikatu
Grupo Norfrio
T R A N S P O R T E S   F R I G O R í F I C O S   -   G R U P A J E   I N T E R N A C I O N A L
Eidos - Atios, 41 - 36418 - Porriño (Pontevedra) - España - Telf. 986330293 - Fax. 986338323
E S P A I N I A  -  P O R T U G A L  -   E R R E S M A  B A T U A  -  I T A L I A   -  F R A N T Z I A  -  B E N E L U X   -  E S L O V E N I A  -   A L E M A N I A
Legezko nota - Hasiera - Enpresa - Lekua - Bideak - Mantentze Lana - GPS - Aseguru - Eskaintzak - Gurekin kontakta ezazu - DREITEC