L'empresa va ser constituïda en l'any 1989, encara que el seu gerent, D. Manuel Cid Díaz, s'inicia en el transport de Mercaderies en els anys setanta.

L'experiència familiar, combinada amb la professionalitat de l'equip que integra l'empresa, aconsegueixen que Transportes Manuel Cid Díaz, S.L. asseguri als seus clients un servei excellent.

Grupo Norfrio
T R A N S P O R T E S   F R I G O R í F I C O S   -   G R U P A J E   I N T E R N A C I O N A L
Eidos - Atios, 41 - 36418 - Porriño (Pontevedra) - España - Telf. 986330293 - Fax. 986338323
E S P A N Y A  -  P O R T U G A L  -   R E G N E  U N I T  -  I T A L I A   -  F R A N C I A  -  B E N E L U X   -  E S L O V E N I A  -   A L E M A N I A
Nota Legal - Inici - Localitzación - Rutes - Manteniment - GPS - Segur - Clients - Ofertes - Contacta - DREITEC