1989 urtean izan zen osatua gure enpresa, nahiz eta bere gerentea, Manuel Cid Diaz jauna, merkantzia garraioan 70.hamarkadan hasi.

Familiaren esperientziak, enpresak dituen langile taldearen profesionaltasunarekin batera, Manuel Cid Diaz S.L. garraioak bere bezeroei zerbitzu bikaina ziurtatzen die.

Grupo Norfrio
T R A N S P O R T E S   F R I G O R í F I C O S   -   G R U P A J E   I N T E R N A C I O N A L
Eidos - Atios, 41 - 36418 - Porriño (Pontevedra) - España - Telf. 986330293 - Fax. 986338323
E S P A I N I A  -  P O R T U G A L  -   E R R E S M A  B A T U A  -  I T A L I A   -  F R A N T Z I A  -  B E N E L U X   -  E S L O V E N I A  -   A L E M A N I A
Legezko nota - Hasiera - Lekua - Bideak - Mantentze Lana - GPS - Aseguru - Bezeroak - Eskaintzak - Gurekin kontakta ezazu - DREITEC