En Transports Cid vam realitzar el transport de càrregues completes de mercaderies refrigerades i ultracongeladas, per tot el territori nacional i països de la comunitat europea.

Disposem de línies setmanals de grupaje de càrrega fraccionada cap al nord d'Itàlia, nord de França, Bèlgica i Anglaterra.

Els nostres camions viatgen regularment per la zona nord, centre i sud de Portugal, pel centre d'Espanya, la comunitat Valenciana, País Basc i Catalunya.

Grupo Norfrio
T R A N S P O R T E S   F R I G O R í F I C O S   -   G R U P A J E   I N T E R N A C I O N A L
Eidos - Atios, 41 - 36418 - Porriño (Pontevedra) - España - Telf. 986330293 - Fax. 986338323
E S P A N Y A  -  P O R T U G A L  -   R E G N E  U N I T  -  I T A L I A   -  F R A N C I A  -  B E N E L U X   -  E S L O V E N I A  -   A L E M A N I A
Nota Legal - Empresa - Localitzación - Rutes - Manteniment - GPS - Segur - Clients - Ofertes - Contacta - DREITEC
Inega Inega2 Inega3
Inega4