Transportes Cid-en merkantzia errefrigeratu eta ultraizoztuen garraioak egiten ditugu Espainia osoan eta baita europar batasuneko estatuetan ere.

Astero zatikako zama taldeak egiten ditugu Italia iparraldera, Frantzia iparraldera, Belgikara eta Ingalaterrara joateko.

Gure kamioiak Portugaleko iparraldean, erdialdean eta hegoaldean ibili ohi dira. Baita ere Espainia erdialdetik, Valentziar komunitatetik, Kataluniatik eta Euskal herritik.

Grupo Norfrio
T R A N S P O R T E S   F R I G O R í F I C O S   -   G R U P A J E   I N T E R N A C I O N A L
Eidos - Atios, 41 - 36418 - Porriño (Pontevedra) - España - Telf. 986330293 - Fax. 986338323
E S P A I N I A  -  P O R T U G A L  -   E R R E S M A  B A T U A  -  I T A L I A   -  F R A N T Z I A  -  B E N E L U X   -  E S L O V E N I A  -   A L E M A N I A
Legezko nota - Enpresa - Lekua - Bideak - Mantentze Lana - GPS - Aseguru - Bezeroak - Eskaintzak - Gurekin kontakta ezazu - DREITEC
Inega Inega2 Inega3
Inega4