Eidos - Atios, 41
    36418 - Porriño - Pontevedra (España)
    Telf.: 986 33 02 93
    Fax: 986 33 83 23
Grupo Norfrio
T R A N S P O R T E S   F R I G O R í F I C O S   -   G R U P A J E   I N T E R N A C I O N A L
Eidos - Atios, 41 - 36418 - Porriño (Pontevedra) - España - Telf. 986330293 - Fax. 986338323
E S P A I N I A  -  P O R T U G A L  -   E R R E S M A  B A T U A  -  I T A L I A   -  F R A N T Z I A  -  B E N E L U X   -  E S L O V E N I A  -   A L E M A N I A
Legezko nota - Hasiera - Enpresa - Bideak - Mantentze Lana - GPS - Aseguru - Bezeroak - Eskaintzak - Gurekin kontakta ezazu - DREITEC