Azterketa ofizialez gain, mantentze lana egiten duten gure langileak ditugu.

Hau oso garrantzitsua da, bai guretzat, bai gure bezeroentzat. Alde batetik egoera bikainean dauden kamioiak ditugu, eta bestetik hozkailu kamioien makinek erabilgarritasun eta fidagarritasun maila ona izan behar dute uneoro. Horregatik gure enpresak auzi hau oso kontuan du beti eta kamioiak eta bere osagaiak egoera ezin hobean mantentzen ditugu.

Grupo Norfrio
T R A N S P O R T E S   F R I G O R í F I C O S   -   G R U P A J E   I N T E R N A C I O N A L
Eidos - Atios, 41 - 36418 - Porriño (Pontevedra) - España - Telf. 986330293 - Fax. 986338323
E S P A I N I A  -  P O R T U G A L  -   E R R E S M A  B A T U A  -  I T A L I A   -  F R A N T Z I A  -  B E N E L U X   -  E S L O V E N I A  -   A L E M A N I A
Legezko nota - Hasiera - Enpresa - Lekua - Bideak - GPS - Aseguru - Bezeroak - Eskaintzak - Gurekin kontakta ezazu - DREITEC