Gure ibilgailu bakoitzak merkantzien seguru bat dauka 255.000, 00 eurotako balioa duena. Horrela Espainiako LOTT-ren (ley de ordenacion de los transportes terrestres) 16/1987 legearen kondizioak eta CMR hitzarmen internazionalaren kondizioak betetzen dira.


GPS bidez eginiko kontrol neurriek lasaitasuna eta segurtasuna eskaintzen diote bezeroari, uneoro ateen irekitzeak, karga lekuaren tenperatura eta ibilgailuaren kokapena zehazki jakin baitaiteke.

Gainera berme globalaren zertifikatua dugu - TC31. Honek europar komunitatera iristeko bulego aduana behar duten merkantzien garraioa ziurtatzen uzten digu. Adibidez Islandia, Norvegia, Suitza, Andorra edo San Marino dira kasu horietako batzuk.

Grupo Norfrio
T R A N S P O R T E S   F R I G O R í F I C O S   -   G R U P A J E   I N T E R N A C I O N A L
Eidos - Atios, 41 - 36418 - Porriño (Pontevedra) - España - Telf. 986330293 - Fax. 986338323
E S P A I N I A  -  P O R T U G A L  -   E R R E S M A  B A T U A  -  I T A L I A   -  F R A N T Z I A  -  B E N E L U X   -  E S L O V E N I A  -   A L E M A N I A
Legezko nota - Hasiera - Enpresa - Lekua - Bideak - Mantentze Lana - GPS - Bezeroak - Eskaintzak - Gurekin kontakta ezazu - DREITEC